Ceps.rs - Informisanje i edukacija potrošača Srbije
noncommercial


Potrošači da troše, a proizvođači da prave održivije proizvode

11. april 2023. 12:21:53 Pročitano 522 puta
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Kod nas nisu rađena istraživanja koja bi potvrdila da se i u Srbiji prodaju proizvodi sa ugrađenim kvarovima. Evropska komisija je usvojila novi Predlog o zajedničkim pravilima koja promovišu popravku robe, što će rezultirati uštedama za potrošače i podržati ciljeve koji se ogledaju u smanjenju otpada. Predlog će potrošačima umesto kupovine nove robe omogućiti i popravku proizvoda, što će predstavljati podstrek proizvođačima i prodavcima da razvijaju kvalitetnije uređaje, kaže za Potrošač Višnja Rakić, pomoćnik ministra trgovine za zaštitu potrošača. Produženje rokova za popravku su, kaže, deo Zelene agende, uz koju bi se smanjio otpad, što doprinosi kako klimatskim i ekološkim ciljevima ujedno i interesima zaštite potrošača. Cilj ovih izmena je, dakle, da potrošači troše, a trgovci proizvode održivije. Ta pravila bi se odnosila na frižidere, usisivače, televizore, mašine za pranje veša i drugu robu koja se smatra „popravljivom” na osnovu zakona EU.

Na pitanje kada bismo ova pravila mogli da očekujemo i u našim propisima, Rakićeva kaže da je Srbija preuzela obaveze kojima će, između ostalog, obezbediti politiku aktivne zaštite potrošača, odnosno usklađivanje zakonodavstva o zaštiti potrošača u Srbiji sa propisima koji su na snazi u EU.

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije predstavlja detaljan, višegodišnji plan usklađivanja domaćih propisa sa propisima EU. Izrađen je tako da povezuje evropsko zakonodavstvo i domaći pravni poredak kako bi se u svakom trenutku pratili tempo, obim i kvalitet tog usklađivanja. Pravo Unije podeljeno je u skladu sa nadležnošću državnih organa, čime je omogućeno i redovno planiranje i praćenje njihovih zakonodavnih aktivnosti, ujedno i Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.

– Kod nas nisu rađena istraživanja povodom proizvoda koji su plasirani na tržište Srbije u kojima bi se utvrdilo da pomenuti proizvodi imaju ugrađene kvarove. Naš zakon predviđa zakonsku odgovornost prodavca za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom ili da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe – kaže pomoćnik ministra trgovine za zaštitu potrošača. Evropska unija, da podsetimo, predložila je da se uvedu pravila koja bi obavezala proizvođače da nude popravku proizvoda i posle isteka garancije (pominje se čak i rok između pet i deset godina). Pravila koja se u ovom trenutku odnose na frižidere, usisivače, mašine za pranje veša i drugu robu, vremenom bi se proširila na pametne telefone i tablete. Kako je nedavno objavio Rojters, evropski potrošači i kompanije rutinski bacaju proizvode koje je moguće popraviti, nagomilavajući otpad i odbacujući delove koji se mogu ponovo koristiti. Istraživanje koje je 2020. naručila nemačka Agencija za životnu sredinu pokazalo je da se trajanje „prve upotrebe” za proizvode uključujući televizore i velike kućne aparate smanjilo poslednjih godina. Neki proizvodi nisu dizajnirani tako da ih je lako popraviti, dok za neke važi da je jeftinije kupiti novi proizvod nego popraviti stari, pokazala je studija. U mnogim slučajevima, potrošači su menjali uređaje koji i dalje rade jer su želeli noviju verziju.

Izvor: politika.rs

Registracija

E - Mail vesti

Prava potrošača

1. PRAVO NA ZADOVOLJENJE OSNOVNIH POTREBA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

2. PRAVO NA SIGURNOST
Pravo na sigurnost podrazumeva zaštitu od proizvoda, proizvodnih procesa i usluga štetnih po život i zdravlje.

3. PRAVO NA INFORMISANOST
Pravo na informisanost podrazumeva raspolaganje činjenicama od značaja za pravilan izbor i zaštitu od nepoštene reklame, ili od oznaka na proizvodima koji mogu da dovedu u zabludu.

4. PRAVO NA IZBOR
Pravo na izbor podrazumeva mogućnost izbora između više proizvoda i usluga, po pristupačnim cenama i uz garantovano dobar kvalitet.

5. PRAVO DA SE ČUJE GLAS POTROŠAČA Pravo na zadovoljenje osnovnih potreba podrazumeva dostupnost najnužnijih proizvoda i usluga: hrane, odeće i obuće, stambenog prostora, zdravstvene zaštite, obrazovanja i higijene.

6. PRAVO NA OBEŠTEĆENJE
Pravo na obeštećenje podrazumeva dobijanje pravedne naknade za lažno prikazivanje svojstava proizvoda i usluga, nekvalitetnu robu ili nezadovoljavajue usluge.

7. PRAVO NA OBRAZOVANJE
Pravo na obrazovanje podrazumeva sticanje znanja i sposobnosti potrebnih za pravilan i pouzdan izbor proizvoda i usluga, uz svest o odgovornostima i osnovnim pravima potrošača i načinima kako se ista mogu ostvarivati.

8. PRAVO NA ZDRAVU ŽIVOTNU SREDINU Pravo na zdravu životnu sredinu podrazumeva život i rad u okruženju koje ne predstavlja pretnju zdravlju sadašnjih i budućih pokolenja.

HomeVestiKreću rasprodaje – oprez Na vrh strane